×
Meniu

Istoricul instituției

Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani este cea mai mare instituţie medicală, care acordă servicii de asistenţă medicală primară şi specializată de ambulatoriu în cadrul sectorului Buiucani al mun. Chişinău.

IMSP AMT Buiucani a fost fondată la 01 aprilie 1995 în baza ordinelor Ministerului Sănătăţii nr. 259 din 01.12.1994 şi Direcţiei Sănătăţii nr. 150 din 1994 ,,Despre modificarea structurii ocrotirii sănătăţii în or. Chişinău”. Componenţa AMT Buiucani a fost constituită din serviciul ambulatoriu al Spitalului Clinic Municipal nr. 4: Policlinica nr. 12, Policlinica nr. 4 de maturi şi Policlinica nr. 7, care asigura deservirea angajaţilor întreprinderilor din cadrul sectorului Buiucani, şi anume a uzinelor ,,Tracom”, ,,Alfa”, fabricilor ,,Bucuria”, ,,Zorile”, ,,Iscoj”, ,,Topaz” şi ,,Stejaur”. La fel, în componenţa AMT Buiucani a fost inclusă şi Policlinica nr. 3 de copii din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Copii nr. 1.

În octombrie 1997 Policlinica nr. 7 a fost comasată cu Policlinica nr. 4 de maturi, în acelaşi an fiind dată în exploatare Policlinica nr. 5, care a intrat în componenţa IMSP AMT Buiucani.

În anul 2000 în urma reformelor în sistemului de sănătate şi implementarea medicinii de familie a fost schimbată numerotare instituţiilor medicale de ambulatoriu din cadrul AMT Buiucani. Astfel, în baza Policlinicii nr. 12 a fost creat Centrul Consultativ Diagnostic Buiucani, Policlinica nr. 3 de copii a devenit bază pentru crearea Centrului Medicilor de Familie nr. 6, iar Policlinica nr. 7 – a Centrului Medicilor de Familie nr. 4.

Actualmente, AMT Buiucani include următoarele blocuri: Centrul Consultativ Diagnostic Buiucani, str. Ion-Luca Caragiale nr. 2 (clădirea dată în exploatare în anul 1979) Centrul Medicilor de Familie nr. 4, str. Ion Creangă nr. 24 (clădirea dată în exploatare în anul 1968), Centrul Medicilor de Familie nr. 5, str. Ion-Luca Caragiale nr. 1 (clădirea dată în exploatare în anul 1997) şi Centrul Medicilor de Familie nr. 6, str. Petru Movilă nr. 6 (clădirea dată în exploatare în anul 1974). Pe parcursul perioadei de exploatare toate blocurile instituţiei au fost reconstruite şi renovate, lucrările de modernizate continuând şi în prezent.

În prezent IMSP AMT Buiucani este o instituţie cu spaţii renovate, care dispune de o bază tehnico-materială modernă şi oferă o gamă largă de servicii curativ – diagnostice, profilactice şi de promovare a sănătăţii pentru populaţia sectorului Buiucani şi teritoriilor adiacente: or. Durleşti, satelor Truşeni, Ghidighici, Vatra şi Condriţa, inclusiv prestează un şir de servicii medicale pentru pacienţii clinicilor private ,,ProSano” şi ,,OnClinic”, precum şi Clinicii Universitare de Asistenţă Medicală Primară. Numărul total al populaţiei care beneficiază la moment de servicii medicale în cadrul IMSP AMT Buiucani depăşeşte 170 mii de persoane.

Astăzi instituţia prestează un spectru multidisciplinar de servicii medicale de ambulator, care include: asistenţa medicală primară, asistenţa medicală specializată de ambulatoriu, servicii de diagnosticare medicală, reabilitare medicală şi medicină fizică, servicii comunitare de sănătate mentală, consiliere psihologică etc., numărul total de vizite în instituţie depăşind cifra de 700 000 pe an.

Serviciul de asistenţă medicală primară include 7 secţii ale medicilor de familie, în cadrul cărora activează 71 medici de familie şi 214 asistente medicale, suplimentate cu registratură,  ghişee de programare şi informare, săli de triaj, săli de tratamente şi vaccinări, saloane de colectare a analizelor şi cabinete de proceduri, oferind pacienţilor consultaţii planice şi de urgenţă în condiţii de ambulator şi la domiciliu, inclusiv prin asigurarea unei vaste activităţi profilactice populaţiei de toate vîrstele. Este de menţionat faptul, că AMT Buiucani a fost prima instituţie medicală din municipiu care a iniţiat prestarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu persoanelor cu patologii grave şi în stadii terminale.

Asistenţa medicală specializată de ambulator este prezentată de către o echipă calificată multidisciplinară, care include 83 medici specialişti de profil în diverse domenii: oftalmologie, otorinolaringologie, cardiologie, neurologie, gastroenterologie, pediatrie, chirurgie, ftiziopneumologie, boli infecţioase, narcologie. În scopul oferirii unor servicii calitative în în cadrul AMT Buiucani activează Centrul Comunitar de Sănătate Mintală, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, Centrul de Sănătate a Femeii, Secţia Ambulatorie de Ortopedie şi Trumatologie, Secţia de reabilitare medicală şi medicină fizică, Secţia ftiziopneumologie.

Pe parcursul ultimilor ani a fost modernizat esenţial serviciul de diagnosticare din cadrul IMSP AMT Buiucani, fiind dotat cu utilaj nou Laboratorul clinic şi imunologic, precum şi serviciul radioimagistic, ecografic şi endoscopic. Spectrul serviciilor de diagnosticare medicală cuprinde analize clinice, biochimice, bacteriologice, imunologice, diagnosticul funcţional, ecoscopic, endoscopic şi radiologic, care permit examinări optimizate pentru aproape toate aplicaţiile clinice, necesare în stabilirea unui diagnostic de certitudine.

În cadrul instituţiei funcţionează secţia de reabilitare medicală şi medicină fizică, care include chinetoterapie, masaj, ozonoterapie, tratament hidroterapeutic, electroterapie, magnitoterapie etc., fapt care asigură pacienţilor un tratament complex în cazul maladiilor cronice, inclusiv de reabilitare posttraumatică şi ortopedică.

AMT Buiucani constituie, în acelaşi timp, baza de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală pentru studenţii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” şi elevii Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie ,,Raisa Pacalo”. Instituţia participă activ la implementarea diverselor proiecte: pilotarea implementării Sistemului Informaţional Integrat SIA AMP, prestarea serviciilor comunitare de îngrijiri medicale la domiciliu, metode noi de prelucrare a deşeurilor, externalizarea serviciilor de cleening etc., colaborănd cu diverse organizaţii internaţionale şi ONG-uri.

IMSP AMT Buiucani prestează servicii medicale în condiţii de înaltă calitate, fiind acreditată de către Consiliul Naţional pentru Evaluare şi Acreditare în anii 1999 şi 2014. Scopul principal al activităţilor AMT Buiucani de la înfiinţare şi pînă în prezent a fost şi rămine sporirea accesibilităţii populaţiei la asistenta medicală şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate pacienţilor – obiectiv major al unei instituţii medicale moderne de tip european.