×
Meniu

Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea funcției de director al IMSP AMT Buiucani

Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea funcției de director al IMSP AMT Buiucani. Detalii despre cerințele pe care trebuie să le întrunească candidatul, conținutul dosarului și perioada de depunere a dosarului:

Cerințele postului:

 • Cetățenia Republicii Moldova;
 • Studii superioare medicale, studii de masterat în managementul sănătății publice, management organizațional, administrare;
 • Cunoașterea limbii române;
 • Capacitate deplină de exercițiu;
 • Stare de sănătate bună, confirmată de  adeverința medicală;
 • Fără antecedente penale;
 • Experiență de muncă de cel puțin 5 ani într-o funcție de conducere;
 • Nu are vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Conținutul dosarului:

 • Cererea de participare la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii de licență, masterat, doctorat și postdoctorat;
 • Copiile actelor care confirmă efectuarea specializărilor și instruirilor;
 • Actele care atestă vechimea în muncă;
 • Declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
 • Adeverința medicală;
 • Curriculum Vitae, cu includerea a cel puțin două persoane de referințe și adrese de contact;
 • Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui;
 • Declarație pe propria răspundere privind existența sau absența unui conflict de interese, conform modelului aprobat prin ordinul nr.231 din 05.03 .2020;
 • Scrisoare de motivare pentru ocuparea funcției de conducător al IMSP AMT Buiucani;
 • Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau sunt prezentate documentele originale.

Dosarele pot fi depuse pe adresa: victoria.olaru@ msmps.gov.md și prezentate în original.

Termenul limită de depunere a dosarelor – 26 octombrie, 2020, ora 16.30

Responsabilă de recepționarea dosarelor și oferirea informațiilor suplimentare – Victoria Olaru, șefa Serviciului Resurse Umane, biroul 111

Telefon: (022) 26 88 02

Ordinul Ministerului Sănătății cu privire la organizarea concursului: https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/10/File.pdf

 

Ordinul IMSP AMT Buiucani cu privire la desemnarea unui reprezentant la concursul pentru ocuparea funcției de director al instituției:  Ordin AMT Buiucani